Thursday, May 6, 2010

Tuấn Hoàng Đoàn 11 Sở Công Tác


Kỷ niệm 39 năm thành lập “Đoàn 11 STRATA-MACV-SOG”
Monday, June 06, 2005

Nguyễn Văn Lập
Richardson (TX) - Khoảng 250 quan khách đã đến nhà hàng Maxims, thành phố Richardson, Texas tối ngày thứ Bảy 28 tháng Năm, năm 2005 để tham dự kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Ðoàn 11 STRATA-MACV-SOG.

Tham dự có cựu thiếu tướng Ðỗ Kế Giai, trung tá Nguyễn Thanh Vân, cựu chỉ huy trưởng Ðoàn 71, bà quả phụ Trần Bá Tuân, cựu chỉ huy trưởng Ðoàn 11, nhiều hội trưởng hoặc đại diện hội đoàn quân đội tại Dallas Fort-Worth, như niên trưởng Nguyễn Hữu Khang, Hội trưởng Biệt Ðộng Quân, Võ Văn Y, Tổng hội trưởng Nha Kỹ Thuật, Phan Văn Phúc, hội trưởng Cựu Tù Nhân Chính Trị, mũ xanh Nguyễn Trọng Tuấn, đại diện Thủy Quân Lục Chiến, cùng một số quý vị ân nhân bảo trợ, gia đình và hội viên Ðoàn 11 STRATA... Các chiến hữu Ðoàn 11 từ xa về có Hoàng Văn Hồng thuộc Ðoàn 10 đến từ Oregon, Nguyễn Ánh và Nguyễn Ngọc Minh đến từ Oklahoma, Phạm Quang Linh đến từ Washington State, Lê Thanh Xuân thuộc Ðoàn 3 đến từ California, Trần Hòa và Trần Vũ Phúc đến từ Houston. Lê Văn Thắng đến từ Austin, còn lại đông nhất ở Dallas - Fort Worth.

Ðoàn STRATA, gồm nhiều chiến sĩ kinh và dân tộc thiểu số mà chúng ta quen gọi là dân sự chiến đấu, thành lập từ năm 1966, tên tiếng Anh là “Short Term Reconnaissance and Target Acquisition Team,” tiếng Việt tạm dịch theo tinh thần hoạt động là “Ðoàn thám sát thâu lượm tin tức và mục tiêu theo yêu cầu ngắn hạn.” Còn MACV, tên tiếng Việt là “Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ Yểm Trợ Quân Sự Cho Việt Nam,” và SOG là “Special Operation Groups” tức là các toán hỗn hợp Việt-Mỹ xâm nhập Bắc Việt, Lào, và Campuchia. Sau khi sáp nhập các lực lượng này vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, SOG được đổi tên thành “Nha Kỹ Thuật” hoặc “Sở Công Tác.” Sau ngày 27 tháng Bảy năm 1968, các công tác xâm nhập miền Bắc cũng như ngoại biên chấm dứt và chỉ còn hoạt động nội biên nhiều hơn.

No comments:

Post a Comment